Cookie Consent Inkijkje in de toekomstlessen van de KinderTrendrede – Kindertrendrede
10 november 2021

Inkijkje in de toekomstlessen van de KinderTrendrede

Auteur: Stefanie

Onderdeel van het KinderTrendrede programma zijn twee toekomstlessen. Ze komen uit een lespakket van 6 lessen die we aanbieden aan basisscholen. Wat houden de twee lessen in? Een overzicht.

In de eerste les raken de kinderen bekend met de toekomst. Een vreemd fenomeen, want de toekomst bestaat niet. Hoe kun je daar grip op krijgen?

Les 1 – De toekomst is hier en nu

De kinderen stappen in een tijdmachine en gaan 20 jaar vooruit in de tijd. Wat komen ze er tegen? Wat nemen ze mee naar het heden? Gedurende de twee lessen kijken we nog een paar keer naar deze toekomst om te zien of de kinderen hun toekomstbeeld wat scherper hebben gekregen of hebben kunnen verruimen.

Daarna mogen de kinderen bedenken waar zij zelf blij, geĆÆnspireerd en enthousiast van worden. Ze bedenken 5 dingen die ze het liefste doen. Alle antwoorden zijn goed, ook luieren of niks doen šŸ™‚

Met hun lievelingsactiviteit ontwerpen ze vervolgens een toekomstpad. Wat hebben ze nodig zodat hun toekomst over 20 jaar werkelijkheid wordt? Het doel is ze te laten zien dat wanneer ze een pad uitstippelen, ze er makkelijker heen kunnen.

Wat voor nieuwe ontwikkelingen kunnen we al zien die de toekomst mogelijkerwijs kunnen beĆÆnvloeden? De kinderen mogen nu zelf deze ontwikkelingen, of signalen van verandering opschrijven. Ze omcirkelen 5 signalen die ze het meest verassend vinden en schrijven die op een leeg veranderingskaartje. Met de gekozen signalen maken de kinderen een nieuw toekomstpad. Met dit onderdeel leren de kinderen dat de toekomst al in de maak is om hen heen.

Tot slot gaan de kinderen aan de slag met het verwerken van de twee toekomstpaden in een mindmap. Door de overlapping in de twee toekomstpaden krijgen de kinderen het inzicht dat de toekomst om hen heen van invloed is op hun eigen toekomst.

Les 2 – De toekomst maak je zelf

Hoe vorm jij een beeld, kan je verbanden leggen, keuzes maken? We bekijken de veranderingskaartjes en stoppen die in een hoge hoed. De kinderen pakken er 1 uit, lopen door het lokaal en bespreken wat ze op hun veranderingskaartjes hebben staan. Ook bespreken ze wat de veranderingskaartjes eventueel met elkaar te maken hebben. Zo leren de kinderen verbanden leggen en dat kleine ontwikkelingen samen tot een groter geheel kunnen leiden.

Alles heeft, ook al lijkt het soms niet zo, invloed op elkaar. We leven in een holistische wereld. Elk groepje kiest Ć©Ć©n signaal van verandering en legt dit in het midden van een groot vel. Daarnaast kiest elk groepje een ander signaal en legt dit signaal ergens anders op het vel. Ze beschrijven daarna hoe deze twee signalen van verandering invloed hebben op elkaar. We letten er hier goed op dat de oefening goed wordt begrepen.

De groepjes gaan aan de slag met hun toekomstige wereld. Elk groepje maakt eerst een tekening met hoe hun omgeving er nu uitziet. Hierna maakt elk groepje een tekening van de omgeving over 20 jaar. Wat is er allemaal veranderd in die tijd? De groepjes schrijven de grootste veranderingen op. Aan de hand van deze veranderingen, worden adviezen voor de burgemeester opgesteld. Elk groepje zorgt voor minstens vijf adviezen.

Laat maar zien! Per groep maken de kinderen een korte presentatie waarin ze hun adviezen bespreken en hun toekomstige wereld laten zien.