Cookie Consent WijkminiSters van Breda houden KinderTrendrede van 2023 – Kindertrendrede
27 mei 2023

WijkminiSters van Breda houden KinderTrendrede van 2023

Auteur: Stefanie

“Op de Tilburgse weg kunnen bijna helemaal niet oversteken. Alle auto’s rijden daar hard en er is nergens een zebrapad,” leest Tess van der Plas voor. Ze zit op een hoge troon, net als de koning en koningin bij de Troonrede. Tess is WijkminiSter en samen met negentien andere kinderen maakten zij dit jaar de KinderTrendrede, een soort troonrede, met hun toekomstvisie voor stad. Die droegen ze woensdag plechtig voor aan een groot publiek in Electron en overhandigden ze daarna aan de wethouder. 

Meer drempels en zebrapaden voor meer verkeersveiligheid in de wijken, staat bovenaan de lijst van vijf adviezen in de KinderTrendrede. En op nummer vier, weg met saaie, natte, kapotte speelplekken. Fix het! De KinderTrendrede duikt deze editie de wijken in. Want de toekomst van de stad begint daar, in de speeltuinen, op de veldjes en de schoolpleinen. Geen beter team dan de wijkminiSters van Chatime dus, voor de jaarlijkse visie op de toekomst van kinderen uit groep zes, zeven en acht. Chatime en de KinderTrendrede sloten daarom de handen ineen en gingen met de kinderen aan de slag. 

Serieus nemen
De jeugd mag steeds meer meedoen bij de toekomstplannen van de gemeente. Tijdens de vele gesprekken en werksessies van Verbeter Breda werd duidelijk hoe belangrijk kinderen en jongeren het vinden dat ze serieus worden genomen en betrokken worden. Dat er niet óver de jeugd wordt gesproken, maar met jeugd. Die boodschap begint te landen; kinderen en jongeren worden gevraagd bij het maken van de nieuwe woonvisie, het nieuwe cultuurbeleid en een nieuw jeugdbeleidskader dat de gemeente momenteel ontwikkelt.

Ook de volgende stap klinkt al door, want “Gaat u wel wat doen nu met onze adviezen?”, vraagt Otto van den Beemt aan wethouder Peter Bakker, die de KinderTrendrede in ontvangst neemt. Het publiek applaudisseert voor deze moedige vraag. 

Worden de adviezen van de KinderTrendrede eigenlijk wel ter harte genomen, of beter nog, uitgevoerd? In ieder geval één advies, eentje waar de kinderen in de afgelopen KinderTrendredes op bleven hameren: er ligt te veel troep op straat. Zo stond vorig jaar op nummer 6: Leeg afvalbakken vaker op drukke plekken. En in de editie van 2020 stond op nummer 2: Laten we, iedereen in Breda, geen troep meer op straat gooien. 

Afgelopen maart was het dan zover: twee wijkminiSters uit de wijk Heuvel wilden heel graag een extra prullenbak naast het schoolplein, omdat de prullenbak op het schoolplein na schooltijd achter het gesloten hek verdween. Hoe konden de kinderen nu hun afval kwijt? Burgemeester Depla kwam hoogstpersoonlijk de prullenbak openen. Een feest voor de kinderen. Niet alleen omdat ze een prullenbak kregen, maar omdat ze werkelijk waren gehoord. 

Ook studenten van Avans Open Innovative Studio gingen dit jaar aan de slag met de KinderTrendede. Vijf groepen studenten werkten aan de adviezen van de editie van 2022 en maakten prototypes, een eerste versie van de oplossingen die zij bedachten. Zo ontstond een ontwerp voor de app Breda Leert, waarmee alle kinderen van Breda gratis bijles kunnen krijgen van jongeren en oudere vrijwilligers (advies 2 van editie 2022). En ontwikkelden studenten een groene zone voor fietsers, met een lint van kattenogen op fietspaden (een combinatie van drie adviezen over het verkeer in Breda in de KinderTrendrede van 2022). De prototypes wachten nu op studenten, ondernemers en financiers om de prototypes om te zetten in producten.    

Voor het advies met de drempels en zebrapaden bovenaan deze KinderTrendrede heeft presentator Bart Borghouts gelukkig al een oplossing meegenomen: hij heeft een opgerold zebrapad bij zich en rolt die uit over het podium. “Ieder kind kan zijn eigen zebrapad meenemen en uitrollen als hij wilt oversteken,” stelt hij voor. Wil wijkminiSter Djulien van der Heijden daar zijn mening over geven? Die kijkt er even kritisch naar en zegt dan: “Ik denk niet dat het gaat werken.”